Vandaag leer je voor morgen!

Veel gestelde vragen door ouders van nieuwe leerlingen


 1. Moet mijn kind eten en drinken meenemen naar school?
 2. Wat kan ik mijn kind te eten meegeven?
 3. Waar laat ik het eten en drinken?
 4. Wordt gedronken uit pakjes of bekers drinken?
 5. Kan mijn kind gebruik maken van schoolmelk?
 6. Hoe vraag ik schoolmelk / schoolfruit aan?
 7. Hoe weet ik dat mijn kind meedoet aan de weeksluiting?
 8. Hoe weet ik dat mijn kind speelgoed mee moet nemen op vrijdagmiddag?
 9. Hoe moet ik handelen als luizen gesignaleerd zijn?
 10. Wordt gebruik gemaakt van luizenzakken?
 11. Wie kan ik benaderen als ik mee wil helpen op school?
 12. Zijn er regelmatig gesprekken met de juf over mijn kind? Hoe weet ik dat?
 13. Mag mijn jongere kind mee de klas in?
 14. Mag mijn kind met de fiets naar school?
 15. Zijn er gymlessen op school voor de kleuters?
 16. Wat zijn de kledingvoorschriften voor de gymlessen?
 17. Moet mijn kind gymschoenen aan tijdens de gymles?
 18. In welke periode worden de sporttoernooien georganiseerd voor de verschillende scholen in Pijnacker?
 19. Op wat voor manieren kan ik informatie over school en activiteiten inwinnen?
 20. Worden tekeningen/knutsels van mijn kind bewaard op school of krijg ik die mee naar huis?
 21. Kan ik in de klas uitnodigingen uitdelen voor feestjes?
 22. Wat zijn gewenste traktaties?
 23. Voor een schoolactiviteit ga ik mee als begeleider. Wat zijn de wettelijke afspraken over het vervoeren van kinderen met de auto?

1. Moet mijn kind eten en drinken meenemen naar school?
Ja, uw kind moet iets te drinken en iets te eten meenemen naar school in de ochtend.

2. Wat kan ik mijn kind te eten meegeven?
U kunt uw kind fruit, een koekje, stukje ontbijtkoek of bijvoorbeeld een boterham mee naar school geven, voor de pauze rond 10.00  uur.  Op woensdag , donderdag en vrijdag is het fruitdag! De kinderen nemen dan fruit mee naar school. 

3. Waar laat ik het eten en drinken?
In de klas staat een bak/krat waarin de bekers en eventueel de (kleine!) doosjes met het eten verzameld worden. Een koekje in verpakking kan bijvoorbeeld ook met elastiek aan de drinkbeker/pakje vastgemaakt worden. Vergeet niet de naam van het kind op de drinkbeker/pakje te zetten. Via internet zijn watervaste naamlabels te bestellen.

4. Wordt er gedronken uit pakjes of bekers ?
Er wordt uit pakjes gedronken, maar ook uit drinkbekers. 

5. Kan mijn kind gebruik maken van schoolmelk?
Ja, u kunt uw kind opgeven voor schoolmelk. 
De schoolmelk wordt verzorgd door Campina. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Mariëtte, de conciërge, of de juf van de klas.

7. Hoe weet ik dat mijn kind meedoet aan het Vrijdagtheater?
Als de klas van uw kind meedoet met het Vrijdagtheater, dan staat dit in de jaarkalender en wordt nog een keer extra in de Nieuwsbrief geplaatst. Het Vrijdagtheater is van 14.40 uur tot 15.15 uur. De kinderen gaan na het Vrijdagtheater nog even naar de klas en daarna is het tijd om naar huis te gaan.

8. Hoe weet ik dat mijn kind speelgoed mee moet nemen naar school op vrijdagmiddag?
In de jaarkalender die u krijgt bij aanvang van een nieuw schooljaar via de mail en terug te vinden is op de website is aangegeven welke vrijdag een speelgoed- of circuitmiddag is. Meestal is dit de vrijdagmiddag voor een vakantie. Het wordt ook bij de kleuteringang op het bord geschreven.
.

9. Hoe moet ik handelen als luizen gesignaleerd zijn?
Na de vakanties controleren een aantal ouders alle kinderen. Als er luizen of neten gesignaleerd zijn, wordt dit kenbaar gemaakt bij de klassen en/of via de mail. 

10. Wordt er gebruik gemaakt van luizenzakken?
Iedere nieuwe leerling krijgt bij aanvang van de eerste schooldag een jaszak uitgereikt. Bij moedwillig stuk raken of zoekraken wordt een vergoeding gevraagd van
€ 4,00 voor een nieuwe jaszak met rits. We spreken niet meer van luizenzakken, omdat uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat luizenzakken niet het gewenste effect opleveren. Kammen is de beste remedie tegen luizen. 


11. Wie kan ik benaderen als ik mee wil helpen op school?
Hulp is altijd welkom! U kunt de klassenouders hierover aanspreken of de intekenlijst bij de deuren in de gaten houden. Regelmatig wordt hulp van ouders gevraagd voor bijvoorbeeld ondersteuning bij sportdagen, knutselochtenden, uitjes buiten de school enz. Kijk ook eens op de website bij de Oudervereniging, mailen kan ook naar
ov@johannesschoolpijnacker.nl

12. Zijn er regelmatig gesprekken met de juf over mijn kind? Hoe weet ik dat?
Het eerste gesprek, ongeveer zes weken na de start van uw kind op school, is een evaluatiegesprek. De juf zal hiervoor een afspraak met u maken. Daarna zijn er 2x per jaar 10-minutengesprekken. Indien u tussentijds met de leerkracht van gedachten wilt wisselen, is het altijd mogelijk een gesprek aan te vragen. Hiervoor zal een afspraak na schooltijd gepland worden.

13. Mag mijn jongere kind mee de klas in?
Ja, het broertje of zusje mag mee de klas in bij het wegbrengen en ophalen van je oudste, maar het is wenselijk om hem/haar niet te laten spelen. Buggy’s/kinderwagens liever even buiten op het plein laten staan, het kind mag uiteraard wel mee naar binnen. De gang is bij het brengen en ophalen van uw kind erg druk en krap. Vanaf groep 5 mogen de ouders niet meer mee de groep in. 

14. Mag mijn kind met de fiets naar school?
Uw kind mag op de fiets naar school als het niet in Koningshof woont. Er zijn niet heel veel plekken om de fietsen te parkeren. Kinderen die in de buurt wonen worden verzocht zonder fiets te komen. Hierbij hebben we het verzoek om de fiets op de plek te zetten die in het begin van het jaar met de klas wordt afgesproken.

15. Zijn er gymlessen op school voor de kleuters?
Ja, er zijn gymlessen in de speelzaal op school. Bij mooi weer kan ook gekozen worden voor buitenspelen i.p.v. gymmen.

16. Wat zijn de kledingvoorschriften voor de gymlessen?
De kinderen uit groep 1 en groep 2 kleden zich in de klas om c.q. uit. Meestal wordt gegymd in ondergoed. Wij verzoeken u om de kinderen op de gymdagen geen lastige kleding aan te trekken. Denk hierbij aan maillots, knoopjes e.d. die de kinderen wellicht nog niet zelf aan kunnen doen.

17. Moet mijn kind gymschoenen aan tijdens de gymles?
Op blote voeten gymmen is het beste voor de ontwikkeling van de voet van het jonge kind. De kans op wratjes op de voeten is zeer klein. Er mag echter wel gebruik gemaakt worden van gymschoenen. De schoenen moeten worden voorzien van naam en kunnen in de schoenenkrat op school worden bewaard. We willen u dan aanraden om zachte gymschoentjes (goedkope balletschoentjes) te kopen. Met deze schoenen kunnen ze andere kinderen niet bezeren.

De kinderen worden vanaf groep 3 wel verplicht om gymschoenen (geen zwarte zolen) te dragen. Vanaf de bovenbouw groepen is het aan te raden om harde gymschoenen aan te schaffen, dit i.v.m. de tikspelen, voetbalspelen enz. 

18. In welke periode worden de sporttoernooien georganiseerd voor de verschillende scholen in Pijnacker?
Er is een speciale sportcommissie die de sporttoernooien voor de Johannesschool coördineert. 
Op de website onder het info-- kopje sportcommissie vindt u meer informatie. 

19. Op wat voor manieren kan ik informatie over school en activiteiten inwinnen?
De schoolgids is een bron van informatie. Daarnaast wordt er eens per twee weken een Nieuwsbrief verspreid. De Nieuwsbrief start met een agenda: een overzicht van data met activiteiten, wanneer school gesloten is, welke groepen eventueel geen les hebben e.d. Deze brief ontvangt u per e-mail. Verzoek om het e-mailadres door te geven aan de leerkracht of de directeur. Het is aan te raden om het bord en het prikbord in de hal van de ingang van de kleuters goed in de gaten te houden. Natuurlijk heeft de school ook een website waar veel informatie op is te vinden. Ook is er in veel groepen een vaste plaats waar de laatste informatie wordt opgehangen. U kunt het beste de leerkracht vragen waar u deze informatie kunt vinden. Per groep wordt er ook nog een aantal keren per jaar een Nieuwsflits uitgebracht, deze Nieuwsflits bevat specifieke groepsinformatie. 

20. Worden tekeningen/knutsels van mijn kind bewaard op school of krijg ik die mee naar huis?
Een aantal tekeningen van uw kind worden bewaard en worden meegegeven aan het kind als het overgaat naar groep 3. Tekeningen/knutsels e.d. worden op verschillende momenten meegegeven; dagelijks, wanneer een thema is afgelopen of op laatste dag voor vakanties.

21. Kan ik in de klas uitnodiging uitdelen voor feestjes?
Verzoek om uitnodiging, kerstkaarten e.d. niet in de klas uit te delen om teleurstellingen bij niet uitgenodigde klasgenoten te voorkomen.
Uitdelen aan ouders op het schoolplein of sturen naar het huisadres is een optie.

22. Wat zijn gewenste traktaties?
Verzoek om zo min mogelijk te kiezen voor snoeptraktaties. Gezonde traktaties genieten natuurlijk de voorkeur. Op internet zijn talloze site te vinden met traktatie-ideeën. Met de leerkracht maakt u een afspraak over de dag waarop de verjaardag van het kind gevierd kan worden. U mag bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn in de groepen 1-2, maar we hebben daarbij het verzoek om het eventuele jongere broertje/zusje niet mee te nemen. De verjaardag wordt aan het einde van de ochtend gevierd.
Wilt u als uw kind een allergie heeft dit nog aan de leerkracht doorgeven?
Er wordt door de jarige niet langs de andere klassen gegaan met een traktatie. 

23. Voor een schoolactiviteit ga ik mee als begeleider. Wat zijn de wettelijke afspraken over het vervoeren van kinderen met de auto?
Wat zegt de wet?
De basisregel is dat kinderen onder de 1.35 meter in een kinderzitje moeten. Kinderen die groter zijn dan 1.35 meter, moeten in de gordel maar zijn niet verplicht om in een kinderzitje plaats te nemen. Wel heeft dit onze voorkeur!
Vanaf 1 mei 2008 geldt dat er in auto's die op alle plaatsen gordels hebben niemand meer zonder gordel mag worden vervoerd. Het aantal passagiers mag dan dus niet groter zijn dan het aantal gordels. Zijn er bijvoorbeeld achterin drie gordels, dan mogen daar niet meer dan drie kinderen zitten.


Te weinig plaats
Als er op de achterbank van de auto al twee kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats meer voor een derde. In dat geval mag een kind op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken.


Vervoer van 'andere' kinderen
Van (pleeg)ouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een kinderzitje in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee. Voor hen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand volstaat gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen).


Uiteraard is het altijd verstandig om voor de meest veilige manier van vervoer te kiezen. En een kinderzitjes/stoelverhoger mee te geven wanneer uw kind met iemand anders meerijdt. Simpel gezegd kan het gebruik van een autostoeltje een ongeluk niet voorkomen. De wijze van vervoer kan echter wel een hoop bijkomend letsel voorkomen. Een frontale botsing waarbij het kind op een passend zitje zit waardoor de gordel goed zit, zal een heel ander letsen veroorzaken (meestal minder ernstig) dan bij het kind dat zonder stoeltje zit met een driepuntsgordel.

Voor meer informatie zie www.kinderzitjes.nl.

Mist u vragen?
Geef het door aan de oudervereniging:
ov@johannesschoolpijnacker.nl of aan info@johannesschoolpijnacker.nl