Vandaag leer je voor morgen!
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers
uit groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. 
        


De leerlingenraad komen vijf tot zes keer per jaar bij elkaar om samen de juf Annette onderwerpen te bespreken, die van de kinderen afkomstig zijn.
Hierbij kunt u denken aan: de invulling van het schoolplein, de invulling van de schoolreisjes/excursies, de invulling van juffen en meesterdag,
maar ook zaken die direct met het onderwijs te maken hebben. 

Komend schooljaar hebben de leerlingen uit de leerlngeraad ook hun eigen schoolbudget van 100,00 tot hun beschikking.