Vandaag leer je voor morgen!

Hoog- en meerbegaafd
We vinden het als school belangrijk dat alle kinderen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs. Om dit te kunnen bewerkstelligen gaat extra zorg uit naar de kinderen die wat meer moeite hebben om een bepaalde leerstof zich eigen te maken, maar ook naar de kinderen voor wie dit heel makkelijk verloopt. In het laatste geval spreken we dan over kinder met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Kinderen die eventueel meer- en/of hoogbegaafd zijn.

Waarom is juist voor deze kinderen extra begeleiding zo belangrijk:
Het is belangrijk  om hoog begaafde kinderen ( IQ hoger dan 130) snel als zodanig te herkennen en hen voldoende mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen.  Ook deze leerlingen hebben extra begeleiding en ondersteuning nodig.
Redenen hiervoor zijn: - gedemotiveerde leerlingen voorkomen - ontwikkeling op eigen niveau - onderpresteren ondervangen - evt. gedragsproblemen voorkomen - voorkomen van problemen met leerstrategieŽn.

Onderwijskundige aanpak: De aanpassingen van het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong zullen zo veel mogelijk binnen de groep plaatsvinden. Samen met de intern begeleider maakt de leerkracht het leerstofpakket van het kind zodanig dat het kind uitdaging ziet in de aangeboden leerstof. Er wordt een leerlijn uitgezet en in ieder geval moet er een logboekje van de extra activiteiten bijgehouden worden. Net als bij een handelingsplan wordt dit ook met de ouders besproken. Waar nodig wordt individueel of in een groepje buiten de klas gewerkt. De aanpassingen kunnen bestaan uit: het schrappen van leerstof, het geven van extra materiaal of leerstof uit de verrijkingskast en het vermijden van herhalingen. Ook kan er gewerkt worden met een digitaal leerprogramma ACADIN.
 Indien er zwaarwegende argumenten zijn kan ook worden gedacht aan versnelling wat zou kunnen betekenen dat een leerling ergens in het leertraject een groep zou kunnen overslaan. Uiteraard worden de ouders nauw bij een dergelijk proces betrokken.

ACADIN (een) oplossing voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Al een aantal jaren maken kinderen op de Johannesschool met een ontwikkelingsvoorsprong gebruik van ACADIN. ACADIN is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen). ACADIN helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Talentvolle leerlingen zijn tenslotte slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. ACADIN ondersteunt ons bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Het is een goed programma voor leerlingen die meer of een andere uitdaging nodig hebben. Het programma geeft je de keus uit heel veel lessen die kinderen bijzonder leuk vinden. Onderzoeken, ontwerpen, samen overleggen komt volop aan de orde.
Wij gebruiken de lessen voor de leerlingen vanaf groep 5. Sterk in dit programma is, dat er lessen klaar staan voor de leerlingen van 5-6 en voor 7-8 voor alle vakgebieden. Leerlingen die meer kunnen hoeven zich nooit meer vervelen, zo geven zij zelf aan. Wij zien dat deze kinderen bijzonder gemotiveerd zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Informatie over ACADIN