Vandaag leer je voor morgen!

Privacy Statement SKOP

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe privacywet die erop toeziet of de privacy van betrokkenen is gewaarborgd. In ons document 'Privacy Statement'  staat omschreven hoe wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Ook vragen wij ieder jaar aan de ouders toestemming voor diverse zaken (bv. plaatsen van foto's in de nieuwsbrief), middels het jaarlijkse 'noodformulier' waarmee we de gegevens van leerlingen up-to-date houden.

Onze school neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact op via het mailadres a.groen@cedgroep.nl.

Hier vindt u het Privacy Statement .