Vandaag leer je voor morgen!
Verlof aanvragen buiten de schoolvakanties

In overleg en op nadrukkelijk verzoek van de leerplichtambtenaar willen wij u wijzen op de regels voor verlof buiten de schoolvakanties. (folder bij de directie aan te vragen)

De leerplichtambtenaar van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ons laten weten, dat de controle op het toepassen van de verlofregels verscherpt zal worden.

Verlof mag alleen gegeven worden, zoals beschreven in de verlofregeling. Indien uw kind, zonder toestemming van school, een dag(en) verzuimt, dan is de school dit verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens contact met u op. U krijgt dan waarschijnlijk een proces-verbaal van haar en een boete.

Geen melding door ons bij de leerplichtambtenaar, betekent voor de school een geldboete  als bij controle blijkt dat de leerling ongeoorloofd (niet volgens de regeling) verzuimt.

Om dit te vermijden zijn wij genoodzaakt:

1.     alleen verlof te verlenen volgens de bestaande regelgeving

2.     elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplicht ambtenaar

Wij doen een dringend beroep op u gebruik te maken van de geplande verlofdagen gedurende het schooljaar. Vakanties en extra verlofdagen (= meestal studiedagen v.d. leerkrachten) worden ruimschoots van te voren bekend gemaakt.

Nb. De kerstvakantie en de zomervakantie staan vast volgens de landelijke richtlijn. Alle overige vakanties (met name herfstvakantie en voorjaarsvakantie)  kunnen altijd afwijken van deze landelijke richtlijn. Indien u een vakantie boekt gebruikmakend van de landelijke richtlijn, zonder van te voren te checken of de school deze richtlijn volgt, is dus uw probleem. De school mag hier geen verlof voor geven.

Samengevat: Geen toestemming, toch “thuis” houden = melding aan de leerplichtambtenaar!