Aanmelden

Heeft u de keuze voor de Johannesschool gemaakt en wilt u uw kind aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in dat u tijdens het kennismakingsgesprek heeft gekregen. U kunt het formulier opsturen of even afgeven op school. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding thuis gestuurd.

Wij vinden het prettig om ook aanmeldformulieren van eventuele broertjes en zusjes op tijd te ontvangen. Een extra aanmeldformulier kunt u opvragen bij de directeur. Zodra uw kind 3 jaar is en staat ingeschreven bij onze school, kunt u ook gebruikmaken van de peuteropstap.

 

Ga verder in: Ik zoek een basisschool