Schoolkalender

Schoolvakanties, studiedagen en –middagen; deze data zijn lang van te voren bekend. Belangrijk voor (toekomstige) ouders om alvast rekening mee te houden. Ook vindt u hier de vrije woensdagen voor groep 2 en de data van de dagen waarop alle kinderen eerder uit school zijn.

Hieronder vindt u de belangrijke data voor het schooljaar 2023-2024.

Concept vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie: maandag 23 dec 2024 t/m vrijdag 3 jan 2025

Voorjaarsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2025

Goede Vrijdag / Meivak.: vrijdag 18 april t/m maandag 5 mei 2025

Hemelvaart: donderdag 29 mei t/m vrijdag 30 mei 2025

Pinksteren: maandag 9 juni 2025

Zomervakantie: maandag 21 juli t/m vrijdag 29 augustus 2025

 

Ga verder in: Mijn kind is leerling