Schoolplan

Het schoolplan van de Johannesschool is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het huidige schoolplan is opgesteld voor de periode 2019-2023. In dit plan staat beschreven welke keuzes we maken voor de komende jaren. Deze keuzes sluiten aan bij onze huidige visie en missie.

Vandaag leer je voor morgen. En dat in een fijne omgeving waar leerlingen zich prettig voelen en gaan ontdekken en onderzoeken. Ons beleid is daarop gebaseerd. Hoe doen we dat?

We kiezen voor vier pijlers die de leidraad vormen voor ons onderwijs:

 • Pedagogisch klimaat

  • Positieve schoolregels

  • Ontwikkelen van een positief werkklimaat

  • Begeleiden en volgen van sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Implementatie en borging wereldoriëntatie, expressie-onderwijs

  • Samenhangend geheel bieden van kennis en vaardigheden

  • Vergroten eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten

  • Ontdekkend en onderzoekend leren

 •  Opbrengstgericht werken

  • Goede lessen met een goede instructie

  • Verbeteren van de opbrengsten

  • Samenwerkend en collegiaal leren

 • Bouwen aan de organisatie

  • Vakmanschap van de leraar staat centraal

  • Goede balans tussen wat mag en moet

  • Professionele schoolcultuur

Bekijk voor een uitgebreide toelichting of meer achtergrondinformatie onderstaand document.

Ga verder in: Over de Johannesschool