Privacy en AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algmene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.Via onderstaande link vindt u de documenten 'Privacy Statement' en 'Privacy Reglement' waarin staat omschreven hoe wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens van ouders en kinderen van de SKOP scholen omgaan.

Tevens vindt u via onderstaande link het document 'Rechten van ouders' en de procedure over de wijze waarop u van deze rechten gebruikt kunt maken.

In het document 'Regeling taken FG SKOP' staan de afspraken die zijn gemaakt met en over de functionaris gegevensbescherming.

De functionaris gegevensbescherming bij SKOP is Angela Groen van de CED groep. Te bereiken onder het mailadres fg@skoppijnacker.nl of a.groen@cedgroep.nl T: 010-4071599

De privacy/security officer is Henk Hooijmans en te bereiken onder het mailadres privacy@skoppijnacker.nl of h.hooymans@skoppijnacker.nl. 015-3694066

Privacy statement SKOP

 

Terug naar: Over de Johannesschool