Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers     van) de school. Het liefst zien we dat zulke problemen in onderling overleg bijgelegd worden. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Dat kan pas wanneer u eerst actief geprobeerd heeft om zelf met de betrokkenen tot een oplossing te komen. Als dat niet is gelukt of naar tevredenheid is afgehandeld kunt u een klacht indienen bij het bestuur van SKOP. Voor scholen van ons bestuur is er een klachtenregeling vastgesteld.  

Voor meer informatie over de klachtenregeling verwijzen wij u naar de kijkje op de website van SKOP.