Passend onderwijs

Soms is de basisondersteuning die een school biedt niet genoeg voor een kind. Dan krijgt het passend onderwijs. Wellicht heeft uw kind een aanvullende arrangement of een speciale lesplaats nodig. Elk kind heeft andere behoeften. De Johannesschool bespreekt daarom graag met u de mogelijkheden voor passend onderwijs, zodat uw kind ook een fijne schooltijd heeft.

Scholen vergelijken

Om te weten wat een school aan passend onderwijs te bieden heeft, kunt u het schoolondersteuningsprofiel lezen. Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

De Johannesschool maakt sinds 2014 deel uit van een samenwerkingsverband, namelijk passend primair onderwijs Delflanden (PPO). Alle scholen binnen het PPO hebben voor het ondersteuningsprofiel hetzelfde instrument gebruikt. Zo kunt u deze scholen goed vergelijken met elkaar. Deze profielen kunt u bij elke school opvragen.

Zoekt u passend onderwijs?

Heeft uw kind een speciale lesplaats nodig en wilt u meer informatie over het passend onderwijs dat de Johannesschool biedt? Neem contact met ons op, ook als u uitleg wil over het schoolondersteuningsprofiel.

Ga verder in: Ik zoek een basisschool