Oudervereniging

De oudervereniging helpt bij het organiseren van feesten en andere activiteiten op school en draagt financieel zorg voor de bekostiging van activiteiten waarvoor de school van overheidswege geen subsidie krijgt. Uw ouderbijdrage is hiervoor onmisbaar!

Ook dit jaar organiseert de oudervereniging in samenwerking met de school onder andere de volgende activiteiten:

• Sinterklaasfeest;

• Kerstfeest;

• Kinderboekenweek;

• Paasfeest;

• Excursies;

• Schoolreis;

• Sportdagen;

• Educatief dagdeel;

• Nieuwe schoolsporttenues;

• Afscheid groep 8.

 

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020 – 2021 vastgesteld op        € 45,00 per kind.

Uw ouderbijdrage ontvangen wij graag op onze bankrekening                NL23 INGB 0003 1330 94 t.n.v. Oudervereniging Johannesschool te Pijnacker onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) en het groepsnummer.

Voor vragen over de oudervereniging kunt u bij ons terecht via ov@johannesschoolpijnacker.nl

 

In het bestuur van de oudervereniging (OV) zitten de volgende ouders:

Arwen Westerhoff - voorzitter

“Ik ben de moeder van Tim (middelbare school) en Maartje (groep 8) en getrouwd met Remko Vriend. In mijn werk als schoolbegeleider en dyslexiespecialist heb ik altijd veel met scholen te maken. Daarom wist ik al gauw dat ik ook op deze school graag mijn handen uit de mouwen wilde steken. Vandaar dat ik mij heb aangemeld voor het OV-bestuur.”

 

Matthijs de Boer - Secretaris

Vader van Aeryn (groep 7) en Bryan (groep 5).

“Ik ben 38 jaar en werkzaam als software ontwikkelaar. Ik ben bewoner van de wijk Koningshof en zit in het bestuur van de wijkvereniging. In de oudervereniging ben ik de secretaris.”

 

Nicole van Winden - gedeeld secretaris

“Eva (brugklas) en Sara (groep 7) zijn mijn dochters. Zelf heb ik ook op de Johannesschool gezeten en aan deze periode heb ik veel mooie herinneringen overgehouden. Het motto van de oudervereniging ‘voor meer plezier op school’ spreekt mij erg aan en door hieraan een bijdrage te leveren hoop ik dat alle leerlingen van onze school nog meer mooie herinneringen aan hun basisschoolperiode zullen krijgen.”

 

Joline van Viegen - Penningmeester OV

Ik ben de moeder van Ines (groep 3) en getrouwd met Sjoerd. Samen wonen we vlakbij de Johannesschool. Ik werk als projectmanager bij de Rijksoverheid. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten die door de ouderverenigingwordengeorganiseerd en daarom heb ik mij penningmeester aangemeld

 

Danny Hogeveen - Lid OV

Mijn naam is Danny Hogeveen, vader van Twan (groep 1-2A) en getrouwd met Ineke.

In het dagelijks leven run ik mijn eigen elektrotechnisch installatiebedrijf. Door lid te worden van de oudervereniging wil ik graag iets terug doen voor de school.

 

Ga verder in: Mijn kind is leerling