Oudervereniging

Wat is de oudervereniging?

De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten van school allerlei activiteiten. Omdat de kosten hiervan hoger zijn dan de subsidie die school van de overheid ontvangt, wordt aan alle ouders gevraagd om lid te worden van de vereniging en de contributie hiervoor te betalen. Dit noemen we de ouderbijdrage.

Ook dit jaar organiseert de oudervereniging in samenwerking met de school onder andere weer:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Kinderboekenweek
  • Paasfeest
  • Excursies
  • Schoolreis
  • Sportdagen
  • Educatief dagdeel
  • Nieuwe schoolsporttenues
  • Afscheid groep 8

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de ALV vastgesteld. Uw bijdrage ontvangen wij graag via WIS-collect, een digitaal systeem dat is gekoppeld aan Social Schools. U krijgt automatisch een uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen. Voor het schooljaar 2022-2023 betreft dit €54,50.

Voor vragen over de oudervereniging kunt u bij ons terecht via ov@johannesschoolpijnacker.nl

Het bestuur

De oudervereniging is een officiële vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40398666. De vereniging heeft daarom een bestuur en deze bestaat volledig uit de volgende ouders:

Alicia van der Klei - Voorzitter

Ik ben Alicia van der Klei. Sinds 2021 lid van de OV en ben sinds kort ook voorzitter geworden. Ik heb een zoon in de onderbouw en een dochter die over 2 jaar op school start. Ik ben voorzitter geworden van het Bestuur van de OV omdat het een leuke manier is om betrokken te zijn bij school samen met andere ouders.

Matthijs de Boer - Secretaris

Ik ben Matthijs de Boer en woon sinds 2008 met mijn vrouw Marit in Pijnacker. Daar kwamen later onze dochter Aeryn en onze zoon Bryan bij. Zij zijn als kleuter op de Johannesschool gekomen. Aeryn is ondertussen naar de middelbare school en Bryan zit in groep 7. Voor mijn werk ontwikkel ik apps ter ondersteuning van bedrijfsprocessen en daarnaast ben ik actief in verschillende verenigingen. In de oudervereniging ben ik secretaris en zit ik in de werkgroep Schoolreis.

Joline van Viegen - Penningmeester OV

Ik ben de moeder van Ines (groep 5) en getrouwd met Sjoerd. Samen wonen we vlakbij de Johannesschool. Ik werk als projectmanager bij de Rijksoverheid. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd en daarom heb ik mij als penningmeester aangemeld.

Natascha Dijkgraaf - Lid OV

Ik ben Natascha Dijkstra en moeder van Raf. Ik ben kinderverpleegkundige op een school voor langdurig zieke kinderen en meervoudig beperkte kinderen. Ik weet hoe belangrijk het is voor een school en hoe leuk het is voor de leerlingen dat er buiten "de lessen" om ook andere activiteiten georganiseerd worden. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen en ben ik lid van de oudervereniging.

Rachèl Lodenstijn - Lid OV

Ik ben Rachèl Lodenstijn, woon samen met Wesley en wij zijn de trotse ouders van Benthe en Bruno. Benthe zit in groep 3 en Bruno is mei 2023 geboren. Sinds 2021 neem ik deel aan de oudervereniging van school. Ik ben werkzaam als vestigingsmanager bij Norlandia kinderopvang in Rotterdam. Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen in de oudervereniging en de verbinding te maken tussen school en ouders. Spreek mij dan ook gerust aan op het schoolplein!

Annemieke Poot - Lid OV

Ik ben Annemieke Poot en ik ben de moeder van Stacey uit groep 3.

Anne Kerklaan - Lid OV

Ik ben Anne Kerklaan, ik woon samen met mijn man en onze kinderen Mees en Veerle, in Pijnacker. Ik werk ambulant en bied gezinsondersteuning.  Sinds 2022 ben ik betrokken bij de Oudervereniging van de Johannesschool. Ik vind het leuk om op deze manier mee te denken over het schoolproces en te helpen waar nodig. Vanaf het schooljaar 2023 zit ik ook in de werkgroep; schoolreisje.

Ga verder in: Mijn kind is leerling