Oudervereniging

De oudervereniging helpt bij het organiseren van feesten en andere activiteiten op school en draagt financieel zorg voor de bekostiging van activiteiten waarvoor de school van overheidswege geen subsidie krijgt. Uw ouderbijdrage is hiervoor onmisbaar!

Ook dit jaar organiseert de oudervereniging in samenwerking met de school onder andere de volgende activiteiten:

• Sinterklaasfeest;

• Kerstfeest;

• Kinderboekenweek;

• Paasfeest;

• Excursies;

• Schoolreis;

• Sportdagen;

• Educatief dagdeel;

• Nieuwe schoolsporttenues;

• Afscheid groep 8.

 

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020 – 2021 vastgesteld op  € 49,50 per kind. Uw ouderbijdrage ontvangen wij graag via WIS-collect, een digitaal systeem dat is gekoppeld aan SocialSchools. U krijgt automatisch een uitnodiging om de ouderbijdage te betalen. 

Voor vragen over de oudervereniging kunt u bij ons terecht via ov@johannesschoolpijnacker.nl

 

In het bestuur van de oudervereniging (OV) zitten de volgende ouders:

 

Matthijs de Boer - Secretaris

Vader van Aeryn (groep 8) en Bryan (groep 6).

"Ik ben Matthijs de Boer en woon sinds 2008 met mijn vrouw Marit in Pijnacker. Daar kwamen later onze dochter Aeryn en onze zoon Bryan bij. Voor mijn werk ontwikkel ik software (applicaties) voor bedrijven. Momenteel ben ik werkzaam bij BAM Infra. In de oudervereniging ben ik secretaris en sinds kort regel ik samen met Danny de beroepspresentaties in groep 8."

 

Nicole van Winden - Gedeeld secretaris

“Eva (middelbare school) en Sara (groep 8) zijn mijn dochters. Zelf heb ik ook op de Johannesschool gezeten en aan deze periode heb ik veel mooie herinneringen overgehouden. Het motto van de oudervereniging ‘voor meer plezier op school’ spreekt mij erg aan en door hieraan een bijdrage te leveren hoop ik dat alle leerlingen van onze school nog meer mooie herinneringen aan hun basisschoolperiode zullen krijgen.”

 

Joline van Viegen - Penningmeester OV

"Ik ben de moeder van Ines (groep 4) en getrouwd met Sjoerd. Samen wonen we vlakbij de Johannesschool. Ik werk als projectmanager bij de Rijksoverheid. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten die door de ouderverenigingwordengeorganiseerd en daarom heb ik mij penningmeester aangemeld."

 

Danny Hogeveen - Lid OV

"Mijn naam is Danny Hogeveen, vader van Twan (groep 1-2A) en getrouwd met Ineke. In het dagelijks leven run ik mijn eigen elektrotechnisch installatiebedrijf. Door lid te worden van de oudervereniging wil ik graag iets terug doen voor de school."

 

Natascha Dijkgraaf - Lid OV

"Ik ben Natascha Dijkstra en moeder van Raf uit groep 3. Ik ben kinderverpleegkundige op een school voor langdurig zieke kinderen en meervoudig beperkte kinderen. Ik weet hoe belangrijk het is voor een school en hoe leuk het is voor de leerlingen dat er buiten "de lessen" om ook andere activiteiten georganiseerd worden. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen en ben ik lid van de oudervereniging."

 

Rachel Lodenstijn - Lid OV

"Mijn naam is Rachèl Lodenstijn, woon samen met Wesley en wij zijn de trotse ouders van Benthe van der Zwan uit groep 1/2a. Ik start dit jaar in de oudervereniging van school. Ik ben werkzaam als vestigingsmanager bij Norlandia kinderopvang in Rotterdam. Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen in de oudervereniging en de verbinding te maken tussen school en ouders. Spreek mij dan ook gerust aan op het schoolplein!"

 

Alicia van der Klei - Lid OV

"Ik ben Alicia van der Klei. Sinds 2021 lid van de OV. Ik heb een zoon in de onderbouw en een dochter die over 2 jaar op school start. Ik ben lid geworden van het Bestuur van de OV omdat het een leuke manier is om betrokken te zijn bij school samen met andere ouders."

 

Ga verder in: Mijn kind is leerling