Oudervereniging

De oudervereniging (OV) houdt zich bezig met de organisatie van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het schoolreisje en de avondvierdaagse. In de OV nemen alleen ouders deel.

Ouderbijdrage

Deze activiteiten van de oudervereniging zijn mogelijk door de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vastgesteld op € 45,- per leerling voor het hele schooljaar.

 

In het bestuur van de oudervereniging (OV) zitten de volgende ouders:

Arwen Westerhoff - voorzitter

“Ik ben de moeder van Tim (brugklas) en Maartje (groep 7) en getrouwd met Remko Vriend. In mijn werk als schoolbegeleider en dyslexiespecialist heb ik altijd veel met scholen te maken. Daarom wist ik al gauw dat ik ook op deze school graag mijn handen uit de mouwen wilde steken. Vandaar dat ik mij heb aangemeld voor het OV-bestuur.”

 

Matthijs de Boer - Secretaris

Vader van Aeryn (groep 6) en Bryan (groep 4).

“Ik ben 38 jaar en werkzaam als software ontwikkelaar. Ik ben bewoner van de wijk Koningshof en zit in het bestuur van de wijkvereniging. In de oudervereniging ben ik de secretaris.”

 

Nicole van Winden - gedeeld secretaris

“Eva (groep 8) en Sara (groep 6) zijn mijn dochters. Zelf heb ik ook op de Johannesschool gezeten en aan deze periode heb ik veel mooie herinneringen overgehouden. Het motto van de oudervereniging ‘voor meer plezier op school’ spreekt mij erg aan en door hieraan een bijdrage te leveren hoop ik dat alle leerlingen van onze school nog meer mooie herinneringen aan hun basisschoolperiode zullen krijgen.”

 

Linda  Bross - Penningmeester

“Ik ben Linda Bross, moeder van Maaike (middelbare school) en Jeroen (groep 8) en getrouwd met Gos. Ik werk als projectmanager bij een betonreparatiebedrijf. Ik ben aangesloten bij de OV als penningmeester om zo meer betrokken te zijn bij de school en mee te werken aan activiteiten op school.”

Terug naar: Mijn kind is leerling