Leerlingenraad

De Johannesschool heeft een eigen leerlingenraad, die bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8.  De leerlingenraad komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar om samen met juf Imke te praten over dingen die de leerlingen belangrijk vinden op school. Zo praten we over de invulling van het schoolplein, de excursies, nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek, maar ook over dingen die direct met het onderwijs in de klas te maken hebben. 

De leerlingenraad voor het schooljaar '21-'22 bestaat uit: Sam en Tess, Loek en Julia, Daan en Hester en Sara en Walid.

Ga verder in: Mijn kind is leerling