Gezonde school

Leren gaat beter als je je fijn voelt op school!  

We willen dat al onze leerlingen zich fijn voelen en daarom zijn we een Gezonde School op het thema Welbevinden. Want gezellig met elkaar omgaan, opkomen voor jezelf én de ander vinden we belangrijk. Samen met onze leerlingen werken we aan een positief (werk)klimaat, een goede werkhouding en het leren nemen van verantwoordelijkheid. Want leren gaat nu eenmaal beter als je je fijn voelt op school!

Terug naar: Over de Johannesschool