Schoolplan

Het schoolplan van de Johannesschool is afgestemd op het strategisch beleidsplan van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Het huidige schoolplan is opgesteld voor de periode 2023-2027. In dit plan staat beschreven welke keuzes we maken voor de komende jaren. Deze keuzes sluiten aan bij onze huidige visie en missie.

Vandaag leer je voor morgen. En dat in een fijne omgeving waar leerlingen zich prettig voelen en gaan ontdekken en onderzoeken. Ons beleid is daarop gebaseerd. Hoe doen we dat?

We kiezen voor drie pijlers die de leidraadvormen voor ons onderwijs:

- Ons menselijk kapitaal; de medewerker centraal

- De inhoud van ons vak en ons onderwijs

- De agenda van de toekomst

 

Bekijk voor een uitgebreide toelichting of meer achtergrondinformatie onderstaand document.

 

Ga verder in: Mijn kind is leerling